Holz Bartkämme

Bartkamm grob/fein

Bartkamm grob/fein ca. 8cm

17,50 26,00 
Bartkamm aus Holz

Bartkamm mit Griff

grobe Zahnung; ca. 12cm lang

12,00 18,00 
Bartkamm aus Holz

Bartkamm mit Griff

feine Zahnung; ca. 12cm lang

12,00 18,00 
Bartkamm

Bartkamm

grobe Zahnung; ca. 8-10cm lang

8,50 13,00 
Staubkamm aus Holz

Staubkamm

fein/extrafein; ca. 8cm lang

25,50