Holz Bartkämme

Bartkamm grob/fein

Bartkamm grob/fein ca. 8cm

15,00 22,50 
Bartkamm aus Holz

Bartkamm mit Griff

grobe Zahnung; ca. 12cm lang

9,90 14,90 
Bartkamm aus Holz

Bartkamm mit Griff

feine Zahnung; ca. 12cm lang

9,90 14,90 
Bartkamm

Bartkamm

grobe Zahnung; ca. 8-10cm lang

7,70 11,50 
Staubkamm aus Holz

Staubkamm

fein/extrafein; ca. 8cm lang

22,50 26,00